https://www.babyresort.cz/

Proč právě naše dětské skupiny

Program u nás tvoříme tak, aby se zapojily všechny smysly. Učíme děti prožitkem, aby si lépe osvojily dovednosti a zkušenosti. K dětem jsme trpěliví, učíme je poznávat nové věci a mít v nás jistotu. Dbáme na laskavý a individuální přístup. Každé dítě je jedinečné a od toho se vyvíjí i náš přístup, díky menšímu kolektivu můžeme pořádat pestrou škálu aktivit. Péče a výchova v dětských skupinách BABY RESORT spočívá v úzké spolupráci s rodiči dětí. Na vztahu s rodiči si zakládáme na oboustranné důvěře, otevřenosti, vstřícnosti a respektu. 

Děti od 1 roku 

Tento úsek života přináší do života dětí a rodičů mnoho významných událostí a změn. Největší rozdíl spočívá v tom, že dítě začíná získávat svou soběstačnost a vlastní identitu. Na základě našich zkušeností nabízíme:

 • Individuální, laskavý a přátelský přístup k dětem.
 • Rozvoj jemné i hrubé motoriky pomocí Montessori pomůcek pro věk od 1 roku.
 • Hračky a materiál pro děti této věkové skupiny.
 • Podporu samostatnosti a soběstačnosti.
 • Zázemí pro děti, které mají plenky.
 • Prvky jógy.
 • Základy angličtiny hrou.
 • Pohybové cvičení doprovázené hudbou. 
 • Cvičení s gymnastickými míči a overbally. 
 • Příležitost k dostatečnému pohybu, jelikož pohyb zásobuje důležitými impulsy jejich stále ještě se vydatně vyvíjející mozek. Jak zmiňuje Doro Kammerer, autorka knihy První tři roky života dítěte: "Pohybové zkušenosti tvoří pro batole základní předpoklad rozvoje inteligence. Pohybové schopnosti přiměřené věku jsou jádrem dětské sebejistoty i sociálního uznání. Nehledě na to, že dobrá pohybová schopnost je i životním pojištěním proti různým nebezpečím každodenního života."

Adaptace dítěte

V našich dětských skupinách nabízíme adaptaci dětí po boku maminky /tatínka. V prvních dnech při nástupu dětí, doporučujeme rodičům pobyt v dětské skupině během dne s dětmi. Tento strávený čas rodiče v dětské skupině s dítětem není povinný, ale platí to i naopak, rodiče jsou vždy vítáni.

Každé dítě je jedinečné, a proto i adaptační doba může být u každého dítěte jinak dlouhá. Většinou adaptace na nové prostředí trvá 1 až 3 měsíce, ale pokud dítě navštěvuje dětskou skupinu například 2x týdně, do toho je ale třeba nemocné a nedochází pravidelně, může se doba adaptace prodloužit.

V našich dětských skupinách nasloucháme potřebám dítěte, snažíme se vnímat, co jakému dítěti při adaptaci vyhovuje. Je důležité, aby se dítě v novém prostředí cítilo bezpečně. Proto je prostředí našich dětských skupin přehledné, není přeplácané a je jednoduché v orientaci dítěte.

Pro dítě je důležité vědět, že pobyt v dětské skupině je časově omezen a rodiče si jej vždy vyzvednou.

Pokud se dítě není schopno adaptovat na prostředí DS nejpozději do 120 minut od jeho přijetí, bude rodič kontaktován a bude konzultován další postup.


PROVOZNÍ DOBA

LAZCE 07:00 - 16:00

TABULOVÝ VRCH 06:30 - 16:30

DENNÍ PROGRAM

 • 06:30 /07:00 - 8:30 příchod dětí do DS, přivítání s dětmi, volná hra

 • 8:30 - 9:00 hygiena, dopolední svačinka
 • 9:00 - 10:00 elipsa (komunitní kruh), řízená činnost kvalifikovanou chůvou, hra
 • 10:00 - 11:15 pobyt venku, procházka, pohybová aktivita
 • 11:15 - 12:15 hygiena,oběd, odchod dětí domů
 • 12:00 - 14:00 odpočinek, četba, poslech nahrávek, spánek
 • 14:30 - 15:00 hygiena, odpolední svačinka
 • 15:00 - 16:00/16:30 volná hra, řízená činnost, odchod dětí domů

Program dne je orientační, přizpůsobujeme se potřebám dětí.  

Pro přijetí dítěte postupujte následovně

Vyžádejte si od nás, všechny potřebné dokumenty (Žádost o přijetí dítěte do DS, Smlouva o poskytnutí péče, Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, Potvrzení o zaměstnání) pro přijetí dítěte do dětské skupiny, nebo si tyto dokumenty stáhněte v záložce Dokumenty. S vyplněnými formuláři se dostavte po předešlé domluvě do dětské skupiny.

Kontaktní osoby na které se můžete obrátit:

Gabriela Dobrozemská 604 104 271

Bc. Klára Zichová 775 443 234

Vážení rodiče,

v praxi se často setkáváme s tím, že rodiče ve snaze vrátit se rychle do pracovního procesu, dávají do kolektivu nedoléčené děti. Bohužel - je to zpravidla k jejich škodě, oslabený organismus nezvládne nápor bacilů a dítě je pak nemocné opakovaně. I obyčejná rýma je silně nakažlivé onemocnění a v kolektivu dětí se šíří jako lavina! Rovněž tak záněty spojivek, průjmová onemocnění, kašel. Buďte, prosím, ohleduplní, a pokuste se najít pro své dítě jiný zdroj hlídání! Pokud rodič opakovaně dovede do dětské skupiny dítě nemocné, budeme chtít potvrzení lékaře, že dítě smí do kolektivu. V případě náhlého onemocnění v zařízení (teplota, nevolnost, zvracení aj.) nemějte obavy, budeme Vás kontaktovat. V případě nepřítomnosti, nemoci dítěte, odhlášení/nahlášení stravy, zdrží-li se váš příchod, nebo se opozdíte pří vyzvednutí dítěte, prosím o telefonický kontakt, nebo zaslání textové zprávy.

Děkujeme za pochopení

vedení BABY RESORT, z.s.

Jakékoliv dotazy rádi zodpovíme osobně nebo na tel. čísle +420 604 104 271, případně e-mail: babyresort@seznam.cz

Dětské skupiny BABY RESORT, z.s.

https://www.babyresort.cz/