https://www.babyresort.cz/

Dětská skupina Olomouc Tabulový vrch

BABY RESORT, z.s., provozuje dvě dětské skupiny v Olomouci části Tabulový vrch.

Kapacita dětské skupiny BABY RESORT, z.s., A je 22 dětí, o děti zde pečují pedagogické pracovnice, asistent pedagoga, učitelka, kvalifikovaná chůva. 

Kapacita dětské skupiny BABY RESORT, z.s., B je 12 dětí, o děti zde pečují pedagogické pracovnice, asistent pedagoga, učitelka, kvalifikovaná chůva.  

Přístup k dětem

Vycházíme z přístupu "Respektovat a být respektován", proto je pro nás prioritou dát dětem pochopení jejich emocí a podporovat v nich zdravé sebevědomí. Nabízíme Montessori dílny pro nejmenší a aktivity připravujeme tak, aby bylo zapojeno co nejvíce smyslů a prožitků.

PROVOZNÍ DOBA & CENÍK DOCHÁZKY

 • 07:00 - 16:00 (po domluvě s rodiči možno jinak).
 • Lze využít každodenní nebo individuální docházky po domluvě s vedením.
 • Školné
 • Mladší věková kategorie (do 3 let, dítě které nedosáhlo 3 let věku před 1.9. daného kalendářního roku) Docházka 2-3 dny v týdnu činí 3990 Kč/ měsíc. Docházka 4-5 dnů v týdnu činí 4490 Kč/ měsíc.
 • Starší věková kategorie (nad 3 roky, dítě které dosáhlo 3 let věku do 31.8. daného kalendářního roku) Docházka 2-3 dny v týdnu činí 7000 Kč/ měsíc. Docházka 4-5 dnů v týdnu činí 8000 Kč/ měsíc.
 • Při jakékoliv procentuální absenci dítěte se platba nevrací.
 • Strava
 • Poplatek za celodenní stravu činí 95 Kč, za dopolední stravu činí 70 Kč.
 • Zúčtovává se podle počtu dní skutečného pobytu dítěte v dětské skupině.
 • Omlouvání docházky dětí minimálně jeden den dopředu elektronicky/ telefonicky na tel.: 775 443 234.
 • Ceník je platný od 02.01.2024


Prostředí dětské skupiny

Místo pro naši dětskou skupinu jsme vybrali svědomitě tak, aby splňovala požadavky rodičů. Dětská skupina je výborně dostupná jak autobusovou dopravou, tak vlastím automobilem. Přímo před budovou je možnost parkovat podél cesty, nebo na přilehlém parkovišti u Kauflandu. V okolí je travnatá plocha, pro možnost pohybových aktivit dětí.

Prostory nabízí kreativní rozvoj pro vaše děti a odpovídají požadavkům pro děti od 1 roku. Děti mají možnost pracovat s pomůckami Montessori. Každý den probíhá elipsa (komunitní kruh), řízená činnost kvalifikovanou chůvou či pedagogickým pracovníkem. Fotky z každého dne v dětské skupině naleznete na Facebooku. 


Denní program 

 • 06:30 - 8:30 příchod dětí do DS, přivítání s dětmi, volná hra

 • 08:30 - 9:00 hygiena, dopolední svačinka
 • 09:00 - 10:00 elipsa (komunitní kruh), řízená činnost kvalifikovanou chůvou, hra
 • 10:00 - 11:15 pobyt venku, procházka, pohybová aktivita
 • 11:15 - 12:00 hygiena,oběd, odchod dětí domů
 • 12:00 - 14:00 odpočinek, četba, poslech nahrávek, spánek
 • 14:30 - 15:00 hygiena, odpolední svačinka
 • 15:00 - 16:30 volná hra, řízená činnost, odchod dětí domů

Program dne je orientační, přizpůsobujeme se potřebám dětí. 


Přijímáme děti s nástupem od září 2024, přihlásit se můžete přes kontaktní formulář níže.  

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ pro dětské skupiny

OLOMOUC - TABULOVÝ VRCH

Dětské skupiny BABY RESORT, z.s.

https://www.babyresort.cz/